• Práce v lese

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Provádíme komplexní činnosti v lesním hospodářství

KOMPLEXNÍ PORADENSKÁ ČINNOST

  • vhodné zvolení technologie na daném stanovišti
  • správné zvolení kombinace chemických a mechanických zásahů na daném stanovišti
  • termíny zásahů podle hospodářských souborů a nadmořské výšky
  • druhy a způsoby aplikací herbicidů a repelentů
  • aplikační mechanizace
  • informace o používaných chemických přípravcích

NABÍDKA PRÁCE

Přidejte se k nám do týmu! Pro více informací volejte na telefon +420 603 282 637