PROVÁDÍME KOMPLEXNÍ ČINNOSTI V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

 

 ■ PRÁCE S UKT

 

- Těžba a přibližování dříví

- Shrnování klestu shrnovačem

- Vyvážení těžebních zbytků

 

■ AGROCHEMICKÉ SLUŽBY V OBLASTI OCHRANY LESA

 

- Pomístné aplikace řádkové a pruhové v jehličnatých i listnatých kulturách

- Celoplošné aplikace chemických přípravků (přípravy půdy, podpora přir. zmlazení, ochrana MLP)

- Repelentní ošetření jehličnatých a listnatých kultur proti okusu zvěří (STOPKUS, cevacol extra, aversol, STOP Z …)

- Chemické ošetření kmenů proti ohryzu a loupání zvěří (recervin)

- Insekticidní ošetření porostů (Klikoroh borový, Obaleč dubový, Pilatka smrková, Klíněnka jírovcová, …)

 

■ CHEMICKÉ I MECHANICKÉ LIKVIDACE

 

- Invazních rostlin (bolševník, křídlatka, netýkavka, ostružina, …)

- Nežádoucích dřevin v kulturách

- Údržba krajnic a lesních cest

 

-Po provedení agrochemické aplikace , vypracujeme odborný záznam a provedení práce osobou s odbornou způsobilostí pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, podle § 86 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči.

 

■ DÁLE PROVÁDÍME:

 

- Vyžínání buřeně celoplošně a řádkově v jehličnatých i listnatých kulturách

- Stavbu drátěných a dřevěných oplocenek a individuální mechanické ochrany (tubusy,oplůtky) 

- JAMKOVOU výsadbu lesních dřevin (vrtákem)

- Čištění ploch od těžebních zbytků (stahování klestu, štěpkování, pálení)

- Prořezávky a probírky listnatých i jehličnatých porostů

 

 ■ NABÍZÍME:

 

■ Komplexní poradenskou činnost v oblasti aplikace a využívání chemických přípravků v ochraně lesa

 • Druhy a způsoby aplikací herbicidů a repelentů   
 • Vhodné zvolení technologie na daném stanovišti                
 • Termíny aplikací podle hospodářských souborů a nadmořské výšky
 • Správné zvolení kombinace chemických a mechanických na daném stanovišti
 • Aplikační mechanizace
 • Informace o používaných chemických přípravcích

 

■ Cenovou kalkulaci všech činností od začátku obnovy až po zajištění porostu (0-7 let) a následně celkové provedení všech sjednaných činností naší firmou

 1. Úklid a pálení těžebních zbytků 
 2. Chemická příprava půdy 
 3. Stvba oplocenky nebo ind. ochrany
 4. Sadba
 5. Ošetření proti klikorohu borovému
 6. Repelentní ošetření proti okusu zvěří
 7. Meziřádkový postřik herbicidy (proti buřeni)
 8. Celoplošný ožin nežádoucí buřeně (křovinořez)
 9. Celoplošný postřik herbicidy (proti buřeni)

 

■  Prodej veškerých chemických přípravků používaných v ochraně lesa a v podpoře pěstební činnosti včetně aplikační techniky (postřikovače,…)